پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387

امروز داشتم با خودم فکر می کردم کاش که هیچ کس بزرک نمی شد که می شد که تو همون دوران کودکی می موندیم کاش اصلا بزرگ نمی شدیم کاش تو همون حس بچگی می موندیم کاش اینقدر دروغگو نبودیم یه مثلی هست که می گه هر چی بزرگتر می شه عاقلتر میشه الان دیگه باید عوضش کرد و گفت که هر چی بزرگتر می شه حقه باز تر می شه دروغگو تر می شه آشغال تر میشه .....

چرا ما بزرگ می شیم  واسه اینکه به همه دروغ بگیم حتی به خودمون حتی به خانوادمون حتی به خدای خودمون آخه چرا

چرا تو همون دوران نمی مونیم که بزرگترین دروغمون خراب کردن اسباب بازیه و به بقیه نگیم یا گم کردن وسایل دیگران یا خط کشیدن روی کتاب بقیه است مگه اونوقتا چیش بود که الان بزرگ شدیم از فهم اونا عاجز هستیم چرا الان این کارارو می کنیم فرق ما با اون وقت چیه  دنبال دخترا کردن یا سوار ماشین پسرا شدن اونوقت افتخارمون به پدر و مادرمون بود الان به 1000 دوست دختر یا دوست پسر داشتن یا اینکه کراک و شیشه بکشیم آخه چه مرگته که تو این دنیای کوفتی افتادی دنبال آشغال بازی بسه دیگه دنبال چی می گردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کاش همون بچه می موندیم کاش که همون نگاه مظلوم و پاک یه بچه رو داشتیم کاش که صداقت گفتار یه بچه رو داشتیم کاش که وقتی یه اشتباه می کردیم حداقل جرات معذرت خواهی رو هم داشتیم کاش که مثل یه بچه، آدم بودیم